Dokumendid

Kooli sisse astumise avaldus käib läbi ARNO keskkonna https://piksel.ee/arno/saku/

Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:
• koolivalmiduskaart;
• digitaalne foto;
• nõustamismeeskonna soovitus (otsus).

Taotlust ei saa esitada, kui ei ole lisatud koolivalmiduskaarti, nõustamismeeskonna soovitust ja digitaalset fotot õpilaspileti jaoks. Tervisetõend palun edastada Saku Tervisekeskusesse.

E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.

Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb teavitus vanemale e-postile.

Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla haridusspetsialisti Merlin Seervaldiga e-posti teel merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil 671 2437

Kajamaa Kooli vastuvõtu tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/405032020037

Kooli vastuvõtu taotlus

Koolist lahkumise avaldus käib läbi ARNO keskkonna https://piksel.ee/arno/saku/

Koolist lahkumise avaldus

Saku vald kasutab haridusteenuste haldamiseks e-süsteemi ARNO. ARNO süsteemist on leitav info üldinfo Saku valla lasteaedade, koolide ja huvikoolide kohta. ARNO süsteemis on võimalik esitada haridusteenustega seotud taotlusi.

e-keskkond ARNO

Saku Vallavalitsuse dokumendiregister: https://www.sakuvald.ee/dokumendiregister1

Kajamaa Kooli dokumendiregister: https://adr.novian.ee/saku_vald/funktsioon/1601188

Kõigepealt tuleb sisse logida Pilet.ee veebilehel ja siis valida ülevalt halli riba pealt ühiskaart ja sisestada lapse isikukood ja kaardi number. Isikusta kaart. Ilmub roheline tekst – Isikustatud. Siis saab kaardi toimima.

E-õpilaspileti väljaandmine ja kasutamine

E-õpilaspilet on fotoga dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Kajamaa Koolis.

E- õpilaspileti väljastamiseks peab vanem tegema vastava märke kooli vastuvõtu taotlusele (Saku valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO).

E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks.

E-õpilaspilet väljastatakse õpilasele pärast õpilase arvamist nimekirja direktori käskkirja alusel.

E-õpilaspileti kehtivusaeg (üks kooliaste ehk kolm aastat) on trükitud piletile.

E-õpilaspileti kadumisel, rikkumisel või purunemisel teavitab sellest vanem või õpilane esimesel võimalusel kooli kirjalikult läbi e-päeviku Stuudium juhiabi.

E-õpilaspileti dublikaat väljastatakse vanema kirjaliku taotluse alusel läbi e-päeviku.

9. klassi lõpetanute e-õpilaspiletid kehtivad kuni märgitud kehtivusaja lõpuni ja neid koolile tagastama ei pea.

Õpilaspileti sõidusoodustuse kontrollimise juhend

Kajamaa Koolis on võimalik süüa hommikusööki, koolilõunat ja pikapäevatoitu.

Hommikusöögi-taotlus-2023/24

Koolilõuna on kõigile Kajamaa Kooli õpilastele tasuta.

Pikapäevatoidu maksumus on 1,10 eurot.

Pikapäevasöögi-taotlus-2023/24

Küsimuste korral palun pöörduda e-kirja kajamaa.kool@sakuvald.ee või telefoni +372 53308711 teel.

Toidu maksumuse kinnitamine Saku valla koolides

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium,

Munga 18,

Tartu 50088,

telefon 735 0222,

e-post: hm@hm.ee

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.
Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)

Lehe jaluses on viide järelvalvet teostavatele asutustele: https://www.kajamaakool.ee/kooli-ule-haldusjarelevalvet-teostavate-asutuste-kontaktandmed/