Saku Vallaraamatukogu harukogu

Saku Vallaraamatukogu harukogu täidab nii rahva- kui kooliraamatukogu ülesandeid.

Raamatukogu teenindab piirkonna elanikke ja Kajamaa koolipere.

Kajamaal on väga väike raamatukogu ja siin on peale õppekirjanduse pisut lastekirjandust, teatmeteoseid, kunsti ja käsitöö, loodus ja muusika teemalisi raamatuid. 

Loe täpsemalt: https://lib.sakuvald.ee/Kajamaa_harukogu_75.htm

Saku Vallaraamatukogu koduleht: http://lib.sakuvald.ee/Saku_Vallaraamatukogu_Saku_Kiisa_K_15.htm

Kajamaa raamatukogu teenindusajad piirkonna elanikele:

Esmaspäev kell 9.00 – 15.00
Teisipäev kell 9.00 – 12.00
Kolmapäev kell 9.00 – 15.00
Neljapäev kell 9.00 – 13.00

Raamatukoguhoidja: Jana Kald
e-post: jana.kald@sakuvald.ee
tel: 53 877 781

Kuidas saan laenutada?

Laenutamine on tasuta, selleks tuleb end registreerida Saku Vallaraamatukogu lugejaks.

Kui oled Kajamaal registreeritud lugeja, siis võid ka Saku, Kiisa ja Kurtna kogudest laenutada. Laenutatud raamatu võid viia tagasi endale sobivasse kogusse.
Juhul, kui mingis kogus ei ole sinu soovitud raamatut kohe olemas, siis on seda võimalik olemasolul tellida teistest nimetatud kogudest. Raamatud liiguvad kogude vahel kolmapäeviti. 

Alaealise lugejaks registreerimisel on vajalik lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek.

Kõik Kajamaa Kooli õpilased on registreeritud lugejad. Õpilaste vanemad täidavad lapse kooli õppima asudes lugejaks registreerimise avalduse.

Kasutajaks registreerimise kohta saad lisaks lugeda ja leida ka avalduse blanketi siit: https://lib.sakuvald.ee/22.htm

Raamatukogus käitumise reeglid  

  • Raamatukogus viibides olen vaikselt.
  • Kui ma ei leia sobivat raamatut, siis küsin abi.  
  • Abi küsin raamatukogu töötajalt vaiksel häälel.
  • Raamatu panen tagasi samale kohale kust selle võtsin. 

Kodukoha ajaloohuvilisel soovitame tutvuda Saku Vallaraamatukogu poolt hallatava Saku koduloovikiga, kuhu on kogutud valla ajalugu käsitlevaid artikleid ja fotosid. https://sakulugu.ee/Esileht