Hoolekogu

Koosolekud

Koosseis

Veera Sepp – vanemate esindaja, hoolekogu esimees veera1976@hot.ee Relika Mell- vanemate esindaja, relika.mell@gmail.com Levo Laumets- vanemate esindaja, levo@tiku.fi Triin Toomjõe-Zuts – õpetajate esindaja, triin.toomjoe@kajamaakool.ee Külli Männik- Saku Vallavolikogu esindaja, kylli.mannik@sakuvald.ee      

Tööplaan

Hoolekogu koosolekud toimuvad järgmiselt 1.  06.02.2018 2. 17.04.2018 3. 12.06.2018 4. 18.09.2018

Tagasi Üles