Hoolekogu

Koosolekud

Koosseis

Veera Sepp – vanemate esindaja, hoolekogu esimees veera1976@hot.ee Relika Mell- vanemate esindaja, relika.mell@gmail.com Triin Toomjõe-Zuts – õpetajate esindaja, triin.toomjoe@kajamaakool.ee Külli Männik- Saku Vallavolikogu esindaja, kylli.mannik@sakuvald.ee      

Tööplaan

Hoolekogu koosolekud toimuvad järgmiselt  

Tagasi Üles