Hoolekogu

Koosolekud

Koosseis

Veera Sepp – vanemate esindaja, hoolekogu esimees veera1976@hot.ee Relika Mell- vanemate esindaja, relika.mell@gmail.com Levo Laumets- vanemate esindaja, levo@tiku.fi Triin Toomjõe-Zuts – õpetajate esindaja, triin.toomjoe@kajamaakool.ee Ken Kukkonen- Saku Vallavolikogu esindaja, kukkonen@cenex.ee  

Tööplaan

Tagasi Üles