Koolipere

Anne Aia 
anne.aia@kajamaakool.ee
klassiõpetaja

Anneli Kirspuu 
anneli.kirspuu@kajamaakool.ee
klassiõpetaja

Anu Kallas  
anu.kallas@kajamaakool.ee
klassiõpetaja-karjäärikoordineerija

Aurika Komsaare 
aurika.komsaare@kajamaakool.ee
inglise keel

Ene Jaaniste 
ene.jaaniste@kajamaakool.ee
eesti keel, kirjandus, ajalugu

Gerli Erdmann 
gerli.erdmann@kajamaakool.ee
klassiõpetaja, õpiabi õpetaja

Heidi Sild  
heidi.sild@kajamaakool.ee
informaatika

Jaan Urgas 
jaan.urgas@kajamaakool.ee
matemaatika

Kadri Laanemaa 
kadri.laanemaa@kajamaakool.ee
klassiõpetaja-eripedagoog
lapsehoolduspuhkusel

Kärdy Pang  
kardy.pang@kajamaakool.ee
inglise keel

Margit Odar  
margit.odar@kajamaakool.ee
klassiõpetaja

Marika Rohtsaar  
marika.rohtsaar@kajamaakool.ee
muusika

Marika Tulupova  
marika.tulupova@kajamaakool.ee
geograafia, bioloogia, loodusõpetus, vene keel

Raivo Otsepp  
raivo.otsepp@kajamaakool.ee
kunst ja tehnoloogia

Riina Maitus 
riina.maitus@kajamaakool.ee
klassijuhataja, kunst, käsitöö

Simmo Sirel  
simmo.sirel@kajamaakool.ee
kehaline kasvatus, rütmika, elu-ja olustikuõpe

Terje Isok
terje.isok@kajamaakool.ee
klassiõpetaja-eripedagoog

Urve Gonjak 
urve.gonjak@kajamaakool.ee
abiõpetaja

Õnne Kraus 
onne.kraus@kajamaakool.ee
abiõpetaja, pikapäevaõpetaja

Ülle Joosing 
ulle.joosing@kajamaakool.ee
klassiõpetaja

Merit Udusalu
telefon  53488068
e-post: merit.udusalu@sakuvald.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

Tugispetsialistid nõustavad nii õpilasi, õpetajaid kui ka vanemaid.
Vastuvõtu aeg on eelneval kokkuleppel

Annika Tammik
logopeed
e-post: annika.tammik@kajamaakool.ee
telefon 6 719 610

Inga Lilienberg
sotsiaalpedagoog
telefon 56666246
e-post: inga.lilienberg@kajamaakool.ee

Kaire Veedla
tugitöötaja
kaire.veedla@kajamaakool.ee

Lilian Voog
tugisüsteemi juht/HEV õppe koordineerija
telefon 53069596
e-post: lilian.voog@kajamaakool.ee

Merike Ots
koolipsühholoog
e-post: merike.ots@kajamaakool.ee
telefon 57444321

Terje Isok
eripedagoog
e-post: terje.isok@kajamaakool.ee
telefon 6 719 610

Külli Rauam
juhiabi, raamatukoguhoidja
telefon  53308711
kylli.rauam@sakuvald.ee

Maria Saarna
huvijuht

Märilin Joosing
haridustehnoloog
marilin.joosing@kajamaakool.ee

Piret Laast
majaperenaine
telefon 6719610, 51994340
piret.laast@sakuvald.ee

Kajamaa Kool otsib oma meeskonda tegusat ja innovaatilist
ARENDUSJUHTI

Arendusjuhi peamised ülesanded on:

  • juhtida muutusi koolis ja olla kooli arendustegevuste üks eestvedajatest;
  • arengukava koostamine ja selle täitmise jälgimine;
  • sisehindamise läbiviimine;
  • kooli õppekava muutmise eestvedamine koostöös juhtkonnaga;
  • täiend- ja sisekoolituste kava koostamine ning koolituste korraldamine koostöös juhtkonnaga;
  • siseriiklike ja rahvusvaheliste projektide leidmine ning nende eestvedamine;
  • värbamisprotsessis osalemine ja koolile sobivate töötajate leidmine;
  • koostööpartnerite, sponsorite, sõpruskoolide ja teiste organisatsioonide leidmine.

Ootame, et Sul oleks magistrikraad kasvatus -või sotsiaalteaduste valdkonnas või oled seda omandamas ning Sul on head teadmised hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldusest ja Eesti haridussüsteemist. Kasuks tuleb eelnev töökogemus haridusvaldkonnas.

Oled avatud meele ja positiivse ellusuhtumisega, Sul on väga hea eesti keele ja hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas. Oled hea suhtleja ja meeskonnamängija. Sul on kõrge pingetaluvus-ja enesejuhtimisoskus.

Pakume Sulle koostöist ja ühtehoidvat ning toetavat koolipere, kes on lahendustele orienteeritud ja uuendusmeelne. Võimaldame Sulle tervisekompensatsiooni ja osalist sõidukulu hüvitamist ning paindlikku tööaega.

Tekkis huvi? Anna endast meile märku aadressil kajamaa.kool@sakuvald.ee

Saada kandideerimiseks hiljemalt 08.maiks oma CV ja haridust tõendavad dokumendid ning motivatsioonikiri või video “Minu tegevused ja tugevused Kajamaa Kooli arendusjuhina”

Kajamaa Kool ootab oma meeskonda klassiõpetajat 2023/2024 õppeaastal kooliteed alustavatele 1.klassi õpilastele.

Lisaks on soovi korral võimalus õpetada individuaalõppe õpilast.

Kui Sul on valmisolek toetada hariduslike erivajadustega õpilaste arengut, oled paindlik ja positiivse ellusuhtumisega ning valmis koos meeskonnaga õppima ja arenema, siis esita oma avaldus.

Õpetaja tööks on vajalik magistrikraad ja õpetaja kutse.

Juhul kui Sinu haridustee õpetajaks on veel pooleli, siis ole julge ikka kandideerima!

Kõik on läbirääkimiste ja kokkulepete küsimus.

Tööle asumine 21.august 2023.

Palume esitada avaldus ja elulookirjeldus koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega aadressile kajamaa.kool@sakuvald.ee

Täiendav info telefonil 533 08711