MTÜ Tugikeskus Aitan

MTÜ Tugikeskus Aitan

MTÜ Tugikeskus Aitan (reg kood  80621839) on loodud koolipere eestvedamisel Kajamaa Kooli tugimeeskonna liikme ja kooli endise lapsevanema poolt, et toetada Saku valla hariduslike erivajadustega õpilaste arengut ning olla toeks sellel teekonnal ka nende laste vanematele. MTÜ on võtnud eesmärgiks toetada niisamuti kooli arendustööd ja tegevust.

MTÜ põhitegevuseks on rehabilitatsiooniteenuste pakkumine ja erinevate projektide ning ideede ellu kutsumine või nende toetamine. Juhul, kui koolil jääb puudu aja- või finantsilistest vahenditest ideede või projektide elluviimiseks, kaasatakse sellesse loodud ühing.

MTÜ viib ellu järgmisi tegevusi:

  •  edaspidi pakub kvaliteetset rehabilitatsiooniteenust Saku valla lastele; 
  • abistab ja nõustab hariduslike erivajadustega õpilasi ning nende vanemaid ja hooldajaid: 
  • toetab kooli vajadusi ja taotlusi; 
  • aitab luua häid tingimusi õppimiseks, enesetäiendamiseks, sportimiseks ja tööks Kajamaa Koolis;
  •  aitab korraldada hariduspäevi, kursusi, seminare, õppereise, õppelaagreid, konverentse, koolitusi, õppepäevi, näitusi, ekskursioone, kampaaniaid, õpitubasid, tulundus jm üritusi;
  • toetab Kajamaa Kooli tegevust koolile vajalike vahendite ja inventari hankimisega või vajalike tööde või teenuste finantseerimisega;
  •  koondab häid inimesi, kes oma tegevusega võtavad osa ühingu ülesannete täitmisest.

Kui Sul  on häid ideid, siis palun kirjuta  e-posti aadressile tugikeskusaitan@gmail.com või helista juhatuse liikmele Veera Sepp +372 56452369 või Kadri Laanemaa +372 56212234.

Kui soovid toetada MTÜ Tugikeskus Aitan tegemisi rahaliselt, siis kanna oma panus MTÜ Tugikeskus Aitan arveldusarvele EE932200221080818583 Swedbank.

Iga hea idee ja väiksemgi summa aitab. Koos suudame pakkuda paremat tuge hariduslike erivajadustega lastele ja nende peredele, kes seda väga vajavad!

MTÜ Tugikeskus Aitan

reg kood 80621839
arveldusarve EE932200221080818583 Swedbank
tugikeskusaitan@gmail.com
Juhatuse liikmed:
Veera Sepp +372 56452369
Kadri Laanemaa +372 56212234