Õppetöö

Siit lehelt leiad õppetöö korraldust puudutavad kuupäevad, tundide kellaajad, pikapäevarühma ja konsultatsioonitundide toimumise ajad.

1. Töötaja arengut ja heaolu toetab mentorlus ning toimiv meeskond.

2. Säästlik tarbimine on aluseks õppeprotsessi, huvi- ja tugitegevuseks. (mh teadlik ja oskuslik prügi sorteerimine ja taaskasutamine, läbimõeldud ja asjakohane töölehtede paljundamine)

3. Õpilased on enesekindlad, motiveeritud õppima ja tulevad reaalsetes olukordades iseseisvalt toime. Õppeprotsess on seotud igapäevaeluga koolis toimiva sihipärase tugispetsialistide töö, õppe-ning huvitegevusega.

4. Karjääriõpetus ning õppetöö seostamine igapäevaeluga toetab õpilase edasist teekonda peale kooli lõpetamist.

5. Õpilaste õpioskused on vastavalt iga õppija arengule ja võimetele paranenud.

1. tund              8.30 – 9.15
Hommikusöögi vahetund      9.15 – 9.30
2. tund              9.30 – 10.15
3. tund              10.25 – 11.10
Lõunasöögi vahetund 1.-6. kl  11.10 -11.30
4. tund              11.30 – 12.15
Lõunasöögi vahetund 7.- 9. kl  12.15 – 12.35
5. tund             12.35 – 13.20
6. tund             13.30 – 14.15
7. tund             14.25 – 15.10

Pikapäevarühm toimub 

E-

T-

K-  

N-

R-

Anne Aia – kolmapäev 7. tund
Anneli Kirspuu – 3. klass – teisipäev 5. tund
                        8.A-9.A – kokkuleppel õpetajaga
Anu Kallas – 2. klass – eelnevalt kokkuleppel õpilase ja õpetaja vahel.
                        6. – 7. klass esmaspäev (ajalugu) 7. tund
                        6. – 7. klass kolmapäev ( loodusõpetus/inimeseõpetus) 7.tund
Aurika Komsaare – neljapäev 7. tund
Ene Jaaniste – kokkuleppel õpetajaga
Gerli Erdmann – teisipäev 6. tund
Heidi Sild – kokkuleppel õpetajaga
Jaan Urgas – kokkuleppel õpetajaga
Kairi Kullat – esmaspäev 6. tund
Lilian Voog
– teisipäev 7. tund
Margit Odar – kokkuleppel õpetajaga
Marika Rohtsaar – teisipäev 6. ja 7. tund  
Marika Tulupova – kokkuleppel õpetajaga
Riina Maitus – kokkuleppel õpetajaga
Simmo Sirel – kokkuleppel õpetajaga  
Terje Isok – kolmapäev ja neljapäev 7. tund
Tiina Talpsepp – kokkuleppel õpetajaga  
Ülle Joosing – kolmapäev 7. tund

2023/2024 õppeaasta vaheajad

I vaheaeg 23. oktoober – 29. oktoober 2023. a;
II vaheaeg 21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024. a;
III vaheaeg 26. veebruar – 3. märts 2024. a;
IV vaheaeg 22. aprill – 28.aprill 2024. a;
V vaheaeg (va 9.klassid) 13. juuni – 31. august 2024. a.

Kajamaa Kooli 1.-8. klassi lõpuaktus 11.juuni 2024 

Kajamaa Kooli 9.klassi lõpuaktus 19.juuni 2024 kell 16.00

24.11.2023
11.03.2024
07.06.2024

  • I trimester 1. september kuni 24. november 2023
  • II trimester 27. november 2023 kuni 08. märts 2024
  • III trimester 11. märts kuni 07. juuni 2024

Poolaasta

I pa lõpp 19.01.2024
II pa lõpp 07.06.2024

  • Eesti keel 31. mai 2024.a
  • Matemaatika 06. juuni 2024.a
  • Valikeksam 12.-14. juuni 2024.a

Täpsemalt eksamite ja tasemetööde kohta: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/

ÕN koosolek 08.11.23
ÕN koosolek 28.11.23- I trimestri õpitulemused
ÕN koosolek 27.02.23
ÕN koosolek 11.03.24- II trimestri õpitulemused
ÕN koosolek 06.06.24 III trimestri õpitulemused ja aastatulemused 1.-8.klass
ÕN koosolek 17.06.24 III trimestri õpitulemused ja aastatulemused 9.klass