Söögivahetunnid
2023-24 õppeaastal

Hommikusöögi vahetund 9.15-9.30

Lõunasöögi vahetund 1.-6.kl 11.10-11.30

Lõunasöögi vahetund 7.-9.kl 12.15-12.35

Taotlused toitlustamisel

Hommikusöögi avaldus

Pikapäevasöögi avaldus

Nädalamenüü

* Pria. Kool võtab osa Euroopa Liidu Koolipiima ja Koolipuuvilja programmist. 

Allergeenide kohta küsi kokalt tel.53341987. Toitlustajal on õigus vajadusel menüüd jooksvalt muuta.

Toidu maksumus Saku valla koolides alates 01.01.2023

Alates 01. jaanuarist 2023 on Saku valla koolides vallavalitsuse poolt kinnitatud toidu maksumus järgmine:

1. hommikusöök 0,70 eurot;
2. pikapäevasöök 1,10 eurot;
3. koolilõuna 1.-4.klass 1,75 eurot (koolilõuna eest tasub riik);
4. koolilõuna 5.-12.klass 1,85 eurot (koolilõuna eest tasub riik);
5. kooli personali lõunasöögi maksumus 1,85 eurot;
6. külaliste lõunasöögi maksumus 2,50 eurot.