Ajutine sõiduplaan perioodil 02.–29. oktoober liinidel 178 ning valla siseliinidel SV10, SV11 ja SV12

Anname teada, et bussiliin 178 Tallinn-Luige-Kurna-Aespa suundub seoses Rail Balticu viadukti ehitustöödest tingitud tee sulgemisega Kurtna-Kirdalu vahel ümbersõidule Tagadi kaudu alates 02.10.2023. Täiendav info leitav aadressilt: https://www.ytkpohja.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/BxAVg7CUKFLs/content/id/38467744?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ytkpohja.ee

Saku valla siseliinide liikluskorraldus 02.- 29.10.2023
Seoses Rail Balticu viadukti ehitusega perioodil 02.–29. oktoober on riigiteel nr.11152 suletud Kurtna ja Kirdalu vaheline teelõik. Saku valla siseliinidel SV10, SV11 ja SV12 kehtivad sel perioodil ajutised sõiduplaanid. Kõik liinid on ümbersuunatud Tagadi kaudu, peatust Lillemäe ei teenindata.
Sõiduplaanid on avalikud veebilehel www.peatus.ee ja Saku valla kodulehel.

Saku siseliinid perioodil 02.-29.10.2023