Maailmakoristuspäev Kajamaa Koolis 14.-15. oktoobril 2023. a 

Kajamaa Koolis toimus 14. septembril prügi liigiti kogumise koolitus kogu kooliperele. Koolituse läbiviijaks oli Saku Vallavalitsuse Keskkonnakaitse inspektor Merili Ring. Koolituse lõpus said soovijad end proovile panna prügi sorteerimise mängus. Elevust tekitas asjaolu, et ka õpetajate teadmised pandi proovile ning…

Kiili valla 30. aastapäeva tänuüritus

Meie naabervald Kiili tähistas 19.augustil oma 30. aastapäeva. Kiili pargis toimunud tänuüritusele kutsuti ka Kajamaa Kooli direktor, et tänada Kajamaa Kooli pikaajalise koostöö ja tähendusrikka tegevuse eest Kiili valla elanike heaks.