Volbriöö ettevalmistused

20.04 tööõpetuse tunnis toimus ettevalmistus volbriööks- luudade meisterdamine.