Pärnu Päikese Kooli külastus

Kajamaa Kooli töötajate õppeaasta algas 17. augustil ühise väljasõiduga, et külastada Pärnu Päikese Kooli.  

Pärnu Päikese Kool on põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes. Sarnaselt meile, lähtub ka Päikese Kool  õppe- ja kasvatustöös  põhimõttest, et iga laps on eriline nii oma võimetelt kui vajadustelt. 

Täname Päikesekooli väga meeldiva vastuvõtu, informatiivse ja hästi korraldatud koolimaja tutvustuse ning sellele järgnenud mõtete ja kogemuste vahetamise eest. Samuti kaitsva talismani-õnnenööpide eest!