Otsime oma meeskonda huvijuhti, tugitöötajat ja abiõpetajat.

Head tegusad ja uuendusmeelsed haridusinimesed! Otsime oma meeskonda huvijuhti, tugitöötajat ja abiõpetajat. Tule ja anna oma panus erilises koolis! 

Huvijuhi (0,5 ametikoha) töö kirjeldus

Huvijuhi tegevuse eesmärk on huvitegevuse planeerimine, koordineerimine, korraldamine ja parendamine. Koostöös kolleegidega just sellise õpikeskkonna loomine, mis toetab õpilaste arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonnas hästi toimetulevateks liikmeteks.

Ootused kandidaadile
Kultuuri- või noorsootööalane haridus
Haridusvaldkonna tundmine
Soov töötada õpilastega
Hea suhtlemis- ja koostööoskus

 

Tugitöötaja (1,0 ametikoha) töö kirjeldus 

Tugitöötaja seisab hea selle eest, et õpilased liiguksid tundidest ilma segadusteta järgmisele tegevusele. Tugitöötaja hoiab end kursis, millised õpilased tuleb eraldi suunata, märkab õpilaste pingeid ja frustratsiooni ning sekkub. Toetab kooliperet ühiselt kokku lepitud tegevuskava alusel ning teeb märkamisi, mida jagab tugimeeskonna liikmetega, et pakkuda õpilasele vajalikul määral tuge. Tugitöötaja osaleb aktiivselt õppe- ja kasvatustöö protsessis.

Ootused kandidaadile
Vähemalt keskharidus
Soov töötada õpilastega
Avatud suhtleja
Hea meeskonnatöötaja
Kannatlikkus ja empaatiavõime
Kasuks tuleb pedagoogiline haridus või –taust 

Abiõpetaja (0,4 ametikoha) töö kirjeldus 

Abiõpetaja ülesanne on koostöös õpetajaga toetada õppija arengut, aitamaks õpilasel saavutada püstitatud õpitulemusi. Ta abistab tuge vajavaid õpilasi läbiviidavas õppetöös õpetaja ja/või tugispetsialisti juhendamise järgi ning suunab õpilasi vabaaja tegevustes. 

Ootused kandidaadile
Pedagoogiline haridus
Soov töötada õpilastega 

Hea meeskonnatööoskus
Kannatlikkus ja empaatiavõime 

Pakume omaltpoolt arengule ja koostööle suunatud koolikultuuri, kus peetakse oluliseks olla toetav, avatud ja mõistev.  

  • 56 kalendripäeva pikkust puhkust. 
  • Koolivaheaegadel kokkulepitut kaugtöö võimalust. 
  • Sporditoetust. 

Tööle asumine september 2022. 

Palume esitada avaldus ja elulookirjeldus koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega aadressil kajamaa.kool@sakuvald.ee 

Täiendav info telefonil 53 48 8068 


Kajamaa Kool ootab oma meeskonda rõõmsameelset ja sädelevat klassiõpetajat 3.klassi vahvatele õpilastele.

Kui Sul on valmisolek toetada hariduslike erivajadustega õpilaste arengut, oled paindlik ja positiivse ellusuhtumisega ning valmis koos meeskonnaga õppima ja leiutama, siis pole vaja kaaluda, vaid esita oma sooviavaldus Kajamaa Kooli!

Juhul kui Sinu haridustee õpetajaks on veel pooleli, siis ole julge ikka kandideerima!

Kõik on läbirääkimiste ja kokkulepete küsimus.

Tööle asumine 01.september 2022.

Palume esitada avaldus ja elulookirjeldus koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega aadressile kajamaa.kool@sakuvald.ee

Täiendav info telefonil 53 48 8068