Mardi- ja kadripäev Kajamaa Koolis 07.-11. november 2022


 
Nädala jooksul käsitletakse tundides mardi- ja kadripäevaga seonduvat. 

10.oktoober  Stiilipäev “Mardi- ja kadripäev” 
 
Neljapäeval mardipäeval, 10. oktoobril tullakse kooli kostümeeritult (kadri- või mardikostüüm) 

Teise tunni ajal toimub saalis I-II kooliastme õpilastele liikumismäng. 

Kolmanda tunni lõpuks ootame saali postkasti oma lemmikkostüümi valikut.  

Viienda tunni alguses kuulutame välja ja õnnitleme lemmikkostüümi omanikku.