Maailmakoristuspäev Kajamaa Koolis 14.-15. oktoobril 2023. a 

Kajamaa Koolis toimus 14. septembril prügi liigiti kogumise koolitus kogu kooliperele. Koolituse läbiviijaks oli Saku Vallavalitsuse Keskkonnakaitse inspektor Merili Ring. Koolituse lõpus said soovijad end proovile panna prügi sorteerimise mängus. Elevust tekitas asjaolu, et ka õpetajate teadmised pandi proovile ning õpilasi haaras võistluskirg. Kõik osalejad said ülevaate, mis erinevus on prügi sorteerimisel ning liigiti kogumisel. Koos õpilastega sai üle vaadatud ka prügi liigiti kogumise võimalused meie koolis, mõtted hakkasid liikuma, kas oleks vajadus taara kogumiskasti järele.  

Peale loengut oli võimalus 5.-9. klasside õpilastel anda enda panus puhtama keskkonna loomiseks Kajamaa külas. Järgmisel päeval osalesid peamiselt algklassid. Tegevus toimus mõlemal päeval kehalise kasvatuse tundides. Kokku osales 44 õpilast ja kaasas olevad õpetajad. Igal klassil oli oma maa-ala, mille korrastamise eest vastutati. Saku Vallavalitsuse poolt toodi kindad ning prügikotid. Osalemise eest sai veidi magusat ning Maailmakoristuspäeva kleepse.  

Keskenduti peamiselt väikeprügile. Eraldi koguti suitsukonid kui keskkonnale väga ohtlikud jäätmed. Arvutused näitavad, et ühest konist piisab 1000 liitri vee mürgitamiseks. Eestis tervikuna jõuab aga maha umbes miljard suitsukoni aastas. (Mariste, K. Suitsukonid on suuremaid mereprügi tekitajad Läänemeres.) Ka pakendeid ning olmeprügi kogunes keskmisel hulgal. Kogutud prügi viidi Saku Jäätmejaama.  

Õpilased osalesid üllatavalt aktiivselt ning olid väga tähelepanelikud, leidmaks ka varjatud prügi. Nii mõnedki lubasid kaasa lüüa Maailmakoristuspäeval ka oma kodukohas.  

Kogu koolipere märkas ettevõtmise vajalikkust ning planeerime kindlasti ka järgnevatel aastatel osaleda.  

16. Septembril toimus ülemaailmne Maailmakoristuspäev 6. korda ning see on alguse saanud Eestist. Esimene ülemaailme Maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day toimus 15. septembril 2018. Tegu oli maailma ajaloo suurima kodanikualgatusega (https://maailmakoristus.ee/) 

Täname Sind osalemise eest, tänu Sinule sai keskkond puhtamaks!

Vaata ja saa teada:  

31.03.2022 – Ära viska suitsukoni maha! Ära mürgita merd!