Aasta 2023 on liikumisaasta ning Kajamaa Koolis on oktoober liikumiskuu

Klassid koostavad oma liikumisbingo ja proovivad enda välja pakutud liikumisharjutustest kinni pidada.
Koolis toimuvad kehalise kasvatuse tunnid enamasti õues, eriti, kuna ilmad seda ka suurepäraselt soosivad!

Õpetajad panevad oma liikumisharrastused kahe nädala jooksul kirja ja seejärel tehakse õpetajate liikumisharjumustest kokkuvõte.
Kutsume üles ka lapsevanemaid olema aktiivsed ja motiveerima rohkem liikuma õues!

Liikumine on tervis, liikumine on tihedalt seotud ka tervisliku toitumisega, olles tervisliku toitumise püramiidi alumiseks astmeks!

www.liikumisaasta.ee