Taasavamine 1990-2008

19 pikka aastat järelvalveta olnud  endine koolimaja lagunes.

Vahepeal taheti siia rajada nii hotellitüüpi ühiselamut kui ka kultuuri- ja spordikeskust.

1983.a. oli tulekahju.


1990.a. jaanuaris algatasid  Sirje Õruste ja Eevi Roos kava rajada majja lasteaed-algkool, sest Tõdva kandi inimesed polnud sugugi rahul, et nad pidid juba 12-13 aastat vedama lapsi kooli ja lasteaeda pika maa taha Sakku.
Pisut rohkem kui poole aastaga sündis ime- maja ja selle ümbrus tehti kooli alguseks korda, eestvedajaks Sirje Õruste.

Nii taasavati 3. septembril 1990.a. Kajamaal kool – Kajamaa Lasteaed-Algkool, juhatajaks Sirje Õruste. Lasteaiarühm avati sama aasta novembrikuu alguses. Tasapisi lõpetati veel pooleliolnud remondi- ja korrastustöid ning lava valmis 1992.a. detsembriks. Kajamaa kool muutus ka Tõdva kandi kultuurielu keskuseks. Maja hakati kasutama rahvamajana, korraldatati peoõhtuid ja teatrietendusi, tööd alustas raamatukogu.

Kajamaa kooli juhtkond võttis üheks oma eesmärgiks õppimise kõrval lastele mimesuguste kogemuste ja elamuste andmise – ekskursioonid Eesti eri paikadesse, jalgsimatkad, ühiskondlikus elus osalemine,  huviringid,  rütmikaring ja kevadised trepikontserdid.

Pikemat aega töötasid koolis Reet Põld, Tiia Liik, Piret Kotter, Astrid Allese, Merike Vahtre, Triinu- Liis Lepp, lasteaias Anu Kallas, Diana Haak, Urve Gonjak.

Alates 1. septembrist 2005.a.  kuulus kool Kurtna Lasteaed-Algkooli juurde, nimetusega Kurtna Lasteaed-Algkooli Kajamaa maja.