Tagasi Õppetöö-le

Huvitegevus

2017/18 õppeaasta huviringid

2017/18 õppeaastal tegutseb Kajamaa Koolis kolm huviringi.

Liiklus- ja spordiring– juhendaja Piibe Tammemäe
Spordi- ja liiklusring on huviring, kus toimub erinevate spordialade kaasabil laste ja noorte isiksuse igakülgne areng ja õpitakse käitumist liiklusmaastikul. Eesmärgiks on äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi sportimise vastu ning suunata lapsi aktiivsele liikumisele, tutvustades erinevaid spordialasid. Spordiringis toimub üldfüüsiline ettevalmistamine läbi harjutuste ja mängude. Liiklusringis õpitakse ohutut käitumist liikluses, liiklusreegleid, baasesmaabi andmist ning kevadel on soovijatel võimalik taotleda jalgratturijuhiluba.

Näitering– juhendaja Evelin Lelov
Näiteringis õpime üldist suhtlemisoskust ja eneseväljendust ning improviseerime ja liigume. Läbi erinevate mängude õpib laps arvestama kaaslastega. Mitmekülgsete tegevuste tulemusena areneb loovus ja rikastub fantaasia.
Õppeaasta jooksul õpime selgeks paar näidendit, millega esineme kooliüritustel.

Muusikaring– juhendaja Marika Rohtsaar

Üldised eesmärgid on: huvi äratamine muusika vastu, laste hääle ja mälu arendamine, kooslaulmise oskuse arendamine ja laulurõõm. Peamised eesmärgid: laulmine koos muusikalis-rütmilise liikumise ja keha ja rütmipilli mänguga. Arendada laste muusikalisi võimeid, kõne osavust, rütmitaju ja kuulmismeelt. Kujundada sotsiaalseid oskusi läbi ühise tegevuse.

Tagasi Üles