Tagasi Üldtutvustus-le

Ajalugu

Sissejuhatus

Talurahva hariduse olukord Eestis paranes 19. sajandi II poolel seoses ärkamisaja, eestlastest

haritlaskonna tekke ning talurahva aktiivsuse tõusuga. Nõuti ilmalikku haridust ja emakeelse

õpetuse laiendamist.

 

1860. aastast kehtestati Eestimaal koolikohustus kõikidele lastele, kuid kahjuks ei olnud kindlat

piiri, mitmendast eluaastast lapsed pidid kooli minema. Seetõttu oli õpilaste tase väga erinev ja

õpetajatel raskem.  Koolis tunniplaani polnud ja koolipäev jaotati ainete järgi osadeks.

Klassiruumides oli vähe valgust. Kool oli laste hulgas üsna ebapopulaarne, sest puudusid

lastepärased õpikud, õpetamine oli ühekülgne, põhines pähetuupimisel, õpetajateks karmid

meesterahvad, samuti see, et osad lapsed ei saanud kehva majandusliku seisu tõttu koolis käia.

Ka Kajamaa koolil, mis algul tegutses Saku Vallakooli nime all alates 1869.a., olid samad mured

ning halvemad ja paremad ajad.

 

Sõltuvalt ajastu on kooli ajalugu käsitletud mitme etapina.

  • 1869 – 1920   Venemaa tsaarivalitsuse aeg
  • 1920 – 1934   Eesti Vabariigi aeg
  • 1934 – 1971   enne ja peale Nõukogude võimu, sulgemiseni
  • 1990 – 2008   kooli taasavamine
  • 2008 –             õpilasekeskne ja õppetöö hariduslike erivajadustega õpilastele

 

            

Aastad 1869 – 1920

Õppetegevus algas 1869. aastal, mil avati Saku Vallakool Kajamaal Saku vallamaja ruumides. Vajalike oskuste ja kogemustega õpetaja puudumisel võttis laste õpetamise enda peale vallakirjutaja H. Wälli, kes tegeles lastega põhiliselt individuaalkorras, sest lapsed oli väga erineva edasijõudmisega,kuid ise oli ta nõrga eesti keele oskusega. Sellest hoolimata suutis ta lastele anda õpetust ainetes nagu: veerimine, peastarvutamine, tahvli peal rehkendamine ning katekismuse Read More

Aastad 1920 – 1934

Aastal 1920 kuulutas Eesti Vabariigi valitsus üheks tähtsaimaks ülesandeks korraliku alghariduse andmise kõigile lastele. Maakondade haridusnõukogud töötasid välja avalike algkoolide võrgu kavandi. Avalikeks algkoolideks otsustati kuulutada kõik senised maarahvakoolid ning koolisundus tõusis neljale õppeaastale. 1920.a. sügisest nimetati Saku Vallakool ümber Saku 4-klassiliseks Algkooliks. Muutus ka koolielu- õpilaskond kasvas neljandas klassis käivate õpilaste arvel. See omakorda Read More

Aastad 1934 – 1971

30. septembril 1934.a. avati Kajamaal pidulikult uus Saku kooli-, rahva- ja vallamaja, millest sai ümbruskonna uhkem maja – kahekordne, silikaatkivist ja plekk-katusega. Kõik klassid aga ei mahtunud sellesse majja, sest seal oli ainult üks 40 lapsele mõeldud klassiruum. Kahest õpetajast teine pidi ülejäänud lastega jääma vanasse majja. See raskendas tunduvalt mormaalset koolitöö kulgu. 1936.a. valmis ka teine klassituba, mis Read More

Taasavamine 1990-2008

19 pikka aastat järelvalveta olnud  endine koolimaja lagunes. Vahepeal  taheti siia rajada nii hotellitüüpi ühiselamut kui ka kultuuri- ja spordikeskust. 1983.a. oli tulekahju. 1990.a. jaanuaris algatasid  Sirje Õruste ja Eevi Roos kava rajada majja lasteaed-algkool, sest Tõdva kandi inimesed polnud sugugi rahul, et nad pidid juba 12-13 aastat vedama lapsi kooli ja lasteaeda pika maa taha Sakku. Pisut rohkem kui poole Read More

Tagasi Üles