Tervisenõukogu

Tegevuse eesmärgid

  • Säilitada olemasolev tervisekaitse nõuetele vastav füüsiline koolikeskkond.
  • Edendada kooli vaimset ja sotsiaalset keskkonda nii, et pakkuda igale kollektiivi liikmele võimalusi kuuluvus-, tunnustus- jm vajaduste rahuldamiseks.
  • Võimaldada õpilastel omandada tervist edendav eluviis ning oskused saavutada kehaline, vaimne ning sotsiaalne heaolu.
  • Toetada õpilaste arengut koostöös vanemate, koolipersonali ja ümbritseva keskkonnaga.

Tagasi Üles