Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (töölepingu sõlmimine kooli direktoriga seotud isikuga Ü. Joosinguga 14.08.2015) tegemisel, kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (töölepingu sõlmimine kooli direktoriga seotud isikuga Ü. Joosinguga 11.08.2014) tegemisel, kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Tagasi Üles