Tagasi Projektid-le

Arhiiv

Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA toetas Kajamaa Kooli 3. – 9.kl õpilaste õuesõppetundide ”Loodusvarade, nende tootmise ja keskkonnasäästlikkuse seoste tundmaõppimine”  toimumist  Lääne – ja Ida – Virumaal, mis toimus 27. – 28. mail 2010.a.

 

Projektis käsitleti järgmisi teemasid:

 • prügi kogumine ja sorteerimine;
 • keskkonnasõbralik tootmine;
 • looduskaitsealuste taimedega ja rabaga tutvumine;
 • Sagadi mõisa ja Metsamuuseumi külastamine (õppetund);
 • põhjaranniku asulatega tutvumine (Vihula – Vainupea – Rutja – Karepa- Kunda);
 • orgude tekkimisest vestlemine ja arutlemine;
 • põlevkivi tähtsusest ja kaevandamisest vestlemine ja arutlemine;
 • Maidla mõisaga tutvumine;
 • Kohtla Kaevanduspark – Muuseumi külastamine;
 • endiste põlevkivikarjääride külastamine;
 • looduse taastamise võimalustest vestlemine;
 • Saka- Ontika- Valaste külastamine;
 • Toila Oru pargis matkamine:
 • pankranniku tekkimisest vestlemine ;
 • Peipsi rannikuäärsete aladega tutvumine (Kauksi rand, Raja küla jne).

 

Täname KIK´i toetuse eest !

Tagasi Üles