Kajamaa Kooli 2019/2020 õppeaasta eesmärgid

 

  • Õpilaste vastutustunde kasvatamine õppeprotsessis.
  •  Aus ja avatud suhtlemine.
  • Selge ja arusaadav töökorraldus.
  •  Koolielu kajastamine kohalikus ajalehes.
  • Tagasiside süsteemi välja töötamine kooli vilistlaste edasise õpitee kohta.
Tagasi Üles