Kajamaa Kooli 2018/2019 õppeaasta eesmärgid

 

  • Õpilaste vastutustunde kasvatamine õppeprotsessis.
  • Regulaarse lastevanemate vestlusringi toimumine.
  • Hooliva, austava ja viisaka käitumise väärtustamine.
  • Sõbralik ja avatud koostöö huvigruppidega (koolipidaja, kooli hoolekogu, lapsevanemad) omavalitsuse hallatavate haridusasutustega, erinevate organisatsioonidega.
  • Rohkema tähelepanu pööramine käitumisele ja riietumisele aktustel, eksamitel, teatrikülastamistel.
Tagasi Üles