Kajamaa Kooli 2021/2022 õppeaasta eesmärgid

 

 

  1. Õppija õppimise toetamine
  2. Rohkem üksteise märkamist ja „hea sõnaga“ tunnustamist
  3. Koolitöötajate tunnustamissüsteemi väljatöötamine
  4. Kooli tegemiste rohkem kajastamine meedias
  5. Koolitöötajate ja õpilaste digipädevuse mitmekülgne arendamine
  6. Kooli sisehindamise läbiviimine ja uue perioodi arengukava ettevalmistamine töörühmades
Tagasi Üles