Kajamaa Kooli 2020/2021 õppeaasta eesmärgid

  • Õpilaste individuaalse arengu ja õpitee toetamine
  • Õpilaste eripärade arvestamine töökavade koostamisel
  • Käitume hoolivalt
  • Koolitöötajate mentorsüsteemi väljatöötamine
  • Õpetajate tunnustamissüsteemi väljatöötamine
  • Koolielu rohkem kajastamine sotsiaalmeedias
  • Koolitöötajate ja õpilaste digipädevuste arendamine ja kokkulepitud keskkondade kasutamine
Tagasi Üles