Kehtestatud korrad

Koolikoha taotluste esitamine algab 2. maist kuni 1. juunini 2022.

Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:
• koolivalmiduskaart;
• digitaalne foto;
• nõustamismeeskonna soovitus (otsus)

Taotlust ei saa esitada, kui ei ole lisatud koolivalmiduskaarti, nõustamismeeskonna soovitust ja digitaalset fotot õpilaspileti jaoks. Tervisetõend palun edastada Saku Tervisekeskusesse.

E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.

Taotlused menetletakse 20ndaks juuniks 2022. Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb vanemale teavitus e-postile.

Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla haridusspetsialisti Merlin Seervaldiga e-posti teel merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil 671 2437

Kajamaa Kooli vastuvõtu tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/405032020037

E-keskkond ARNO https://piksel.ee/arno/saku/abi/?

      Kooli vastuvõtu taotlus
      Koolist lahkumise avaldus

Arenguvestluse kord
Kajamaa Kooli kodukord

Kui õpilaspilet ei toimi valideerimisel:

Kõigepealt tuleb sisse logida Pilet.ee veebilehel ja siis valida ülevalt halli riba pealt ühiskaart ja sisestada lapse isikukood ja kaardi number. Isikusta kaart. Ilmub roheline tekst – Isikustatud. Siis saab kaardi toimima.

Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Probleemolukordade ennetamine ja sekkumiskava

Isikuandmete töötlemise tingimused

Käitumisjuhend Kajamaa Kooli koolitöötajatele, õpilastele, õpetajatele COVID-19 ennetamiseks ja maandamiseks_

Kajamaa Kooli COVID-19 ennetamise ja tõkestamise plaan

Veebitunni reeglid

Tagasi Üles