Tagasi Koolipere-le

Õpetajad

Terje Isok  terje.isok@kajamaakool.ee
klassiõpetaja-eripedagoog

Anu Kallas  anu.kallas@kajamaakool.ee
klassiõpetaja-eripedagoog

Ülle Joosing  ulle.joosing@kajamaakool.ee
klassiõpetaja

Anne Aia  anne.aia@kajamaakool.ee
klassiõpetaja

Kadri Laanemaa  kadri.laanemaa@kajamaakool.ee
klassiõpetaja-eripedagoog
lapsehoolduspuhkusel

Anneli Kirspuu  anneli.kirspuu@kajamaakool.ee
klassiõpetaja

Gerli Erdmann  gerli.erdmann@kajamaakool.ee
klassiõpetaja

Riina Maitus riina.maitus@kajamaakool.ee
klassiõpetaja
käsitöö

Ene Jaaniste ene.jaaniste@kajamaakool.ee
eesti keel
kirjandus
ajalugu

Aurika Komsaare aurika.komsaare@kajamaakool.ee
inglise keel

Marika Tulupova  marika.tulupova@kajamaakool.ee
geograafia
bioloogia
loodusõpetus

vene keel

Marika Rohtsaar  marika.rohtsaar@kajamaakool.ee
muusika

Hasso Hirvesoo  hasso.hirvesoo@kajamaakool.ee
keemia ja füüsika 

Simmo Sirel  simmo.sirel@kajamaakool.ee
kehaline kasvatus

Raivo Otsepp  raivo.otsepp@kajamaakool.ee
kunst ja tehnoloogia

Heidi Sild  heidi.sild@kajamaakool.ee
informaatika

Urve Gonjak urve.gonjak@kajamaakool.ee
abiõpetaja

Õnne Kraus onne.kraus@kajamaakool.ee
abiõpetaja

Jaan Urgas jaan.urgas@kajamaakool.ee
matemaatika
ühele õpilasele keskendunud õppe õpetaja

Kati Klippberg kati.klippberg@kajamaakool.ee
ühele õpilasele keskendunud õppe õpetaja

Gerli Erdmann gerli.erdmann@kajamaakool.ee

klassiõpetaja

Tagasi Üles