Tagasi Hoolekogu-le

Koosseis

Veera Sepp – vanemate esindaja, hoolekogu esimees veera1976@hot.ee
Relika Mell- vanemate esindaja, relika.mell@gmail.com
Rena Tauk- vanemate esindaja, tauk.rena@gmail.com
Triin Toomjõe-Zuts – õpetajate esindaja, triin.toomjoe@kajamaakool.ee
Külli Männik- Saku Vallavolikogu esindaja, kylli.mannik@sakuvald.ee

 

Tagasi Üles