Tagasi Hoolekogu-le

Koosseis

Veera Sepp – vanemate esindaja, hoolekogu esimees veera1976@hot.ee
Relika Mell- vanemate esindaja, relika.mell@gmail.com
Levo Laumets- vanemate esindaja, levo@tiku.fi
Triin Toomjõe-Zuts
 – õpetajate esindaja, triin.toomjoe@kajamaakool.ee
Ken Kukkonen- Saku Vallavolikogu esindaja, kukkonen@cenex.ee

 

Tagasi Üles