Tagasi Hoolekogu-le

Koosseis

Veera Sepp – vanemate esindaja, hoolekogu esimees veera1976@hot.ee
Relika Mell- vanemate esindaja, relika.mell@gmail.com

Triin Toomjõe-Zuts
 – õpetajate esindaja, triin.toomjoe@kajamaakool.ee
Külli Männik- Saku Vallavolikogu esindaja, kylli.mannik@sakuvald.ee

 

 

 

Tagasi Üles